De Club

De Club

 

 

De Dutch Working Australian Shepherds (DWAS) is een niet winstgevende vereniging onder auspiciën van de Australian Shepherd Club of America (ASCA). DWAS richt zich voornamelijk op de werkende Aussie, met name de drijf en hoedende instincten van de Aussie, maar staat ook open voor alle andere programma's die ASCA aanbiedt, dit om de werkende Aussie te behouden en te promoten.

In eerste instantie biedt DWAS herding clinics aan en officiële farmtrials en/of stockdog trials onder auspiciën van ASCA, waarbij ASCA titels verdiend kunnen worden. Naast de ASCA trials organiseert de DWAS ook Aanlegtesten, Arena trials, Fieldtrials en Stockdog-trials onder auspicien van de AHBA (All Herding Breed Association). 

Ook zal DWAS zo nu en dan een van de andere programma's van ASCA aanbieden.

Iedereen die geïnteresseerd is om de werk capaciteiten van de Aussie te behouden is van harte welkom bij deze vereniging.

 

                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

De doelstelling van DWAS is om: 

* De werkende Australian shepherd met hun natuurlijke ( veelzijdige) instincten en eigenschappen te behouden en promoten

* De belangen van de Australian shepherd te beschermen en promoten

* Voornamelijk stocktrials, maar ook de andere wedstrijden zoals agility, obedience, rally, conformation en tracking in Nederland mogelijk te maken voor de aussie, maar ook door de andere ASCA erkende rassen, waarbij sportiviteit bovenaan staat.

 

Lidmaatschap:

Lid worden van de DWAS ( Dutch Australian Shepherds) kost per jaar:

* 25 euro voor leden

* 12,50 euro voor gezinsleden

* 12,50 euro voor jeugdleden

* Gratis voor gezins jeugdleden

Een gezin lidmaatschap is slechts mogelijk als je huisgenoot bent van een lid van DWAS.  
Een jeugd lidmaatschap is slechts mogelijk als je geen huisgenoten heb die lid zijn van DWAS en onder de leeftijd  van 18 jaar. (deze aanvraag moet echter samen met een aparte schriftelijke toestemming geschreven en getekend door de ouders, die bekend  moeten zijn van ASCA reglementen en onze statuten). 
Een jeugdgezin lidmaatschap is slechts mogelijk als je huisgenoot bent van een lid van DWAS en onder de leeftijd van 18 jaar. 
Het lidmaatschap staat open voor alle mensen met een herdershond of honden die erkend zijn door ASCA (zie reglementen) die geïnteresseerd zijn. Als je geen hond hebt  mag ons natuurlijk ook gewoon sponsoren.

Opzeggen van het lidmaatschap kan uiterlijk 1 maand voor het einde van het jaar.Bij tussentijdse beeindiging blijft betaling van de jaar contributie verplicht. Restitutie is niet mogelijk.

Om lid te worden stuur een email met naam,adres, leeftijd, ASCA lid ja/nee naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Reden om lid te worden:

* het ondersteunen van onze doelstelling

* eenmalig 15 euro korting op een clinic georganiseerd door DWAS

* In beperkte mate gratis adverteren op deze website.

 

 

   Volg ons ook op Facebook! https://www.facebook.com/groups/385323514816320

   We proberen van alle evenementen/ wedstrijden/ trainingsweekenden foto's online te plaatsen.

 

 

Children categories

 
 

  President :

  Anneke de Jong

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

  Vice President:

  Jos van der Meer

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

  Treasurer:

  Lenie Henrion Verpoorten

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

   

  Affiliate Representative:

  Dorien Vogelaar

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

  Secretary:

  Marja Teegelbeckers

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Here is an overview of our plans for the end of this year and already for the beginning of next year. We are proud to announce that Roger Stevens is coming back for another clinic!

Keep an eye on our website and facebook page for updates!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dwas respecteert de privacy van haar leden, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Dwas, wonende te ,  Hoornsterszwaag.

Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

 1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Dwas. Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit.
 2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:
  - Naam
  - Geslacht
  - Adresgegevens
  - e-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)

  Uitslagen van diverse trials worden online gezet op de website van de Dwas.
  Hierbij worden naam handler  en naam hond en behaalde uitslag bekend gemaakt. 

Artikel 3 - Doel van de verwerking

We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

Onze ledenadministratie

Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register. 

Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

 1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via.
 2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de betrokkene wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

 1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: .
 2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden. 

Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

Artikel 9 - Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de woonplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 10 - Contact

Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Ledenadministratie, .

Deze privacyverklaring is van toepassing vanaf 20 juli 2018 tot nader order.